Lejebetingelser – Lille Capri

LEJEBETINGELSER LILLE CAPRI

Vi håber du får en rigtig god fest i de skønne lokaler vi kan tilbyde!
I det følgende vil vi kort fortælle om nogle af de praktiske ting der knytter sig til lejemålet af Lille Capri, samt redegøre for lejebetingelserne.

Man skal være minimum 18 år gammel for at leje festlokalet på Lille Capri.

Udlejning af lokaler til event firmaer og lign. som afholder fest/event på vegne af – eller for en 3. part aftales vilkår & pris særskilt.

Når du har foretaget en reservation af lokalet, vil du modtage en bekræftelse på lejemålet hvis lokalet er ledigt. Du vil endvidere modtage en lejekontrakt på mail. Har du praktiske spørgsmål i forbindelse med vores festlokale, er du velkommen til at kontakte Christina på kontoret på 87 93 44 44.

Husk der er rygning forbudt indendørs på Lille Capri.
Det er ikke tilladt at bruge konfetti på Lille Capri.
OBS. Vær opmærksom på at der kan være fest i tilstødende lokale, herfra høj musik og støj.
Man bedes derfor vise hensyn til festen i nabolokalet.

Døre og vinduer ikke må stå åbne efter kl. 22, de skal holdes lukkede så det ikke larmer mod Skanderborghus, rygning skal ske på parkeringspladsen, så der ikke er lydgener mod Skanderborghus.

Der medfølger i lejen en fremvisning af lokalet. Den kan bookes ved at kontakte vores driftsassistenter Asbjørn på 50587675, han træffes på sms.
Hvis du ønsker yderlige fremvisninger af lokalet, koster en fremvisning 350 kr. + moms.

Lejemål – Tidsrum

Lejemålet starter kl. 12.00 og slutter kl .08.00 dagen efter. (Evt. senere, men KUN hvis det aftales med driftsassistenten) – Der afholdes syn sammen med driftsassistenten, inden stedet forlades af lejer.

Misvedligehold af lejeaftale

En lejer af festsalen kan fratages retten til fremtidig leje, hvis lejeaftalen misligholdes.

Depositum og afbestilling

Vi forbeholder os ret til annullere din booking, hvis vi ikke har modtaget din betaling af bookingen seneste 14 dage efter modtagelsen af Lejekontrakt og Faktura

Der erlægges et depositum på 2.000,00 kr. for evt. manglende oprydning og evt. erstatninger.
Depositummet tilbagebetales 100 % ved evt. aflysning, men ved gennemførelse af arrangementet, udbetales depositummet kun i det omfang lokalerne og inventaret er ryddeligt (se afsnittet oprydning) og inventaret forefindes i samme stand som ved overdragelse til lejer.
Ved evt. aflysning tilbagebetales maksimalt 75 % af leje prisen. Ved aflysninger mindre end 60 dage før arrangementet, tilbagebetales kun 50 % af leje prisen, og ved aflysning mindre end 14 dage før arrangementet, tilbagebetales kun 25 % af leje prisen.

Betalingsfrister

Depositum og lejen betales senest 14 dage efter at lejekontrakten er modtaget.

Adgang til festlokale

Der behøves ingen nøgle til Lille Capri. På højre side af hoveddøren findes et alarmtastatur, hvor der tastes en 6-cifret kode og afsluttes med “E” Så er døren åben og alarmen slået fra. Koden vil fremgå af din lejekontrakt. Bemærk: Koden virker kun i forbindelse med den pågældende lejeperiode.
Når stedet forlades – husk at låse alle yderdøre og lukke alle vinduer – tastes den samme kode – PÅ DET INDVENDIGE TASTATUR og afsluttes med “#” (og gå ud af døren), der vil lyde en svag hyletone i ca. 10 sek., og døren låses og alarmen er aktiveret.

Vedr. alarmen

Da alarmen har en ”rum-føler” vil det aktivere alarmen hvis der f.eks. hænger pynt i loftet. Så alt pynt fra loftet skal være fjernet inden lokalet forlades og alarmen aktiveres. Af samme årsag er det ikke tilladt at overnatte i lokalerne. Lokalet skal aflåses efter endt fest. Koden virker kun i det tidsrum hvor lejemålet gælder.

Vigtigt vedr. alarmen: Når du skal ind i huset skal du benytte den kode der er anført på lejekontrakten – MEN ta’ i døren inden du taster koden, er døren åben så er der allerede nogen i huset og så må du endelig IKKE taste koden. Indtaster du koden vil du slå alarmen til!

Angående fejl ved alarmen / fejlalarm, når Lille Capri forlades

I tilfælde af fejl eller alarmen går i gang, kontakt Driftsassistenten (se vagthavende på lejekontrakten)
Hvis alarmen går i gang og der ikke ringes til ovennævnte, faktureres lejer for vagtpatruljens gebyr, kr. 1.800,00.

Fyrværkeri

Der må ikke affyres knald-fyrværkeri fra Lille Capri. Og der må ikke affyres nogen former for bordbomber, konfettikanoner eller lignende i lokalerne.

Skader

Lejer er forpligtet til at erstatte skader på ejendom og inventar.
Denne kontrakt er personlig og kan ikke overdrages til andre. Sker dette kan Festivalklubben ændre adgangskoden og aflyse arrangementet.

 

Oprydning

Rengøring er inklusiv i leje af lokalet, men du skal foretage almindelig oprydning og opvask. Følgende skal være foretaget inden aflevering til driftsassistenten kl. 8.00 (eller hvornår det er aftalt) dagen efter din fest og/eller arrangement:

 • Almen oprydning i alle rum. Husk udeområdet, saml affald og cigaretskodder op.
 • Borde, bar og stole aftørres. Stolene skal stå i stativer med 12 i hver og bordene opstilles i grundopstillingen (se plantegning på væggen i baren).
 • Skraldespande tømmes og smides i affalds container i skralderummet.
 • Termokander rengøres efter brug.
 • Køleskabe rengøres grundigt og slukkes
 • Kaffemaskine rengøres efter brug.
 • Ovn og komfur rengøres grundigt
 • Viskestykker og klude til vask. (Kurv i i baren)
 • Affald der ikke kan støvsuges op, samles op og gulvet fejes.
 • Service vaskes af og stilles på plads.
 • Vandet lukkes ud af opvaskemaskinen
 • HUSK at få alle dine egne ting med dig, når du forlader Lille Capri (Din kode virker ikke næste dag).

Hvis ovenstående ikke er foretaget tilfredsstillende når du forlader Lille Capri, så vil du blive faktureret 350 kr./time + moms for at gøre det for dig.

De ovenstående punkter er ikke et udtryk for at evt. rum eller effekter der ikke er nævnt, må efterlades rodede.
Lejer indestår for at hele stedet afleveres ryddeligt, pænt og klar til rengøring.

Hvis du skønner det er nødvendigt for god og sikker afvikling af din fest, kan vi anbefale De Gule Vagter. De kan træffes på 40 84 04 61 eller www.degulevagter.dk

Hvis man har praktiske spørgsmål  eller andet kan man kontakte Christina på 87 93 44 44 eller Driftsassistenten.