Lejebetingelser

LEJEBETINGELSER FØLA

Vi håber du får en rigtig god fest i de skønne lokaler vi kan tilbyde! I det følgende vil vi kort fortælle om nogle af de praktiske ting der knytter sig til lejemålet af FØLA, samt redegøre for lejebetingelserne.

BEMÆRK: 

Lejer kan ikke kræve erstatning i forbindelse med annullering begrundet i force majeure lignende forhold.

Udlejer kan annullere lejekontrakten med 60 dages varsel såfremt udlejer har behov for at foretage renovering eller ombygning af lokalerne. Lejer kan i disse tilfælde ikke kræve erstatning.

Man skal være minimum 18 år gammel for at leje festlokalet på FØLA.

Når du har foretaget en reservation af lokalet, vil du modtage en bekræftelse på lejemålet hvis lokalet er ledigt. Du vil endvidere modtage en lejekontrakt på mail. Har du praktiske spørgsmål i forbindelse med vores festlokale, er du velkommen til at kontakte Christina på kontoret på 87 93 44 44 eller på christina@smukfest.dk.

Lejemål – Tidsrum

Fredage starter lejemålet først kl. 14.00 og slutter kl.11.00 dagen efter.
Om lørdagen starter lejemålet kl. 12.00 og slutter søndag kl.11.00.
Søndag og helligdage starter lejemålet kl. 12.00 og slutter kl. 10.00 dagen efter.
Lejer du festsalen, skal du være opmærksom på, at et evt. lejemål på første sal, kan have behov for at benytte køkkenet i stueetagen i et mindre omfang.
Der findes en mad-elevator fra første sal til stueetagen. Dette aftales indbyrdes mellem de to lejere.

Føla kan IKKE lejes i hverdagene, her henviser vi til leje af Lille Capri.

Misvedligehold af lejeaftale

En lejer af festsalen kan fratages retten til fremtidig leje, hvis lejeaftalen misligholdes.

Depositum og afbestilling

Der erlægges et depositum på 500,00 kr. Ved afbestilling efter indbetaling af depositum refunderes depositum ikke. Vi forbeholder os ret til at udleje til anden side, hvis sidste indbetalingsfrist ikke overholdes.
Hvis lejemålet afbestilles senest 1 måneder før lejemålets start, tilbagebetales eventuelt indbetalt leje, men depositum mistes. Opsiges lejemålet senere end 1 måneder før lejemålets start, så betales fuld leje for hele lejemålet, dog returneres depositum.

Hvis du ønsker at flytte din booking til en anden dato, skal dette ske senest 30 dage før din booking. Herefter kan din booking ikke flyttes og det er så de almindelige lejebetingelser for afbestilling der er gældende.

Betalingsfrister

Depositum betales senest 1 måned efter at lejekontrakten er modtaget. Leje af festlokale betales senest 1 måned før lejemålets start.

Adgang til festlokale

Der behøves ingen nøgle til FØLA. På højre side af hoveddøren findes et alarmtastatur, hvor der tastes en 4-cifret kode og afsluttes med “E” Så er døren åben og alarmen slået fra. Koden vil fremgå af din lejekontrakt.
Når stedet forlades – husk at låse alle yderdøre og lukke alle vinduer – tastes den samme kode og afsluttes med “E”, der vil lyde en svag hyletone i ca. 10 sek., og døren låses og alarmen er aktiveret.

Vedr. alarmen

Da alarmen har en ”rum-føler” vil det aktivere alarmen hvis der f.eks. hænger pynt i loftet. Så alt pynt fra loftet skal være fjernet inden lokalet forlades og alarmen aktiveres. Af samme årsag er det ikke tilladt at overnatte i lokalerne. Lokalet skal aflåses efter endt fest. Koden virker kun i det tidsrum hvor lejemålet gælder.

Vigtigt vedr. alarmen: Når du skal ind i huset skal du benytte den kode der er anført på lejekontrakten – MEN ta’ i døren inden du taster koden, er døren åben så er der allerede nogen i huset og så må du endelig IKKE taste koden. Indtaster du koden vil du slå alarmen til!

Angående fejl ved alarmen, når FØLA forlades

I tilfælde af fejl eller alarmen går i gang, kontakt straks Christina Jensen 21 71 93 44 eller Per Langpap 21 71 93 66. Disse personer er de eneste der kan afmelde vagtpatruljen telefonisk. Hvis alarmen går i gang og der ikke ringes til ovennævnte, faktureres lejer for vagtpatruljens gebyr, kr. 1..800,00.

Fyrværkeri

Der må ikke affyres knald-fyrværkeri fra FØLA.

Oprydning og rengøring

Det forudsættes, at lejer selv sørger for oprydning og rengøring af festsal, entré, køkken, bar og toiletter. Er oprydning og rengøring ikke tilfredsstillende fratrækkes beløbet af depositum. Hvis depositum ikke er tilstrækkeligt fremsendes regning for oprydning og/eller rengøring. Se endvidere vedlagte skrivelse.

Forlængelse af lejeperiode

Forlængelse af lejeperioden kan kun ske efter aftale med kontoret.

Skader

Lejer er forpligtet til at erstatte skader på ejendom og inventar.
Denne kontrakt er personlig og kan ikke overdrages til andre. Sker dette kan Festivalklubben ændre adgangskoden og aflyse arrangementet.